تئوری انیشتین بار دیگر اثبات شد

ستاره شناسان با رقص کیهانی ستاره ای فضا و زمان با آن را می کشند
منبع خبر: علم و فناوری نیوز