یافتن شهاب سنگی جدید به نام آلنده

کشف شهاب سنگی جدید به نام آلنده که باعث شروع تحقیقات دانشمندان بر روی آن شد
منبع خبر: علم و فناوری نیوز