ببینید | نخستین تصاویر مخابره شده از ماهواره سپاه پاسداران از فضا


ببینید | نخستین تصاویر مخابره شده از ماهواره سپاه پاسداران از فضا
منبع خبر: خبر آنلاین