ببینید | واکسن کرونا چطور ساخته و تایید می‌شود؟


تلاش‌ها در سطح جهان برای تولید واکسین کرونا جریان دارد. در این مطلب ویدیویی به برخی از راهکارهای تازه و قبلی اشاره شده که دانشمندان برای ساختن واکسین به کار می‌گیرند. منبع: انتخاب

منبع خبر: خبر آنلاین