ببینید | درمان کرونا ارزان شد


دکتر طبرسی، رئیس بخش عفونی بیمارستان مسیح دانشوری گفت: با داروی ایرانی قیمت درمان کرونا از ۷۵ به ۲ میلیون تومان کاهش یافت.
منبع خبر: خبر آنلاین