ببینید | ساخت واکسن کرونا چه مراحلی دارد؟


ویدئویی از مراحل ساخت واکسن کرونا را ببینید. منبع: صداوسیما
منبع خبر: خبر آنلاین