سریال خاتون
فناوری

70 میلیون ایرانی اینترنت موبایل دارند

اما سال ۹۶ در پایان کار دولت_یازدهم تعداد مشترکین اینترنت موبایل به حدود ۳۳ میلیون نفر رسید با ضریب نفوذی حدود ۴۱ درصد.
اما در سه سال گذشته توسعه زیرساخت ها ادامه پیدا کرد تاجاییکه امروز تعداد کاربران اینترنت موبایل نزدیک به ۷۰ میلیون نفر است و ضریب نفوذ اینترنت موبایل؛ ۸۳ درصد.
این یعنی رشد بیش از دو برابری، آنهم فقط در سه سال گذشته.

1717

منبع خبر: خبر آنلاین

دکمه بازگشت به بالا