سریال خاتون

ویدیوهای دیپ‌فیک عامل افزایش خطر حملات سایبری

ویدیوهای دیپ‌فیک عامل افزایش خطر حملات سایبری

ایتنا – گزارشی تحت عنوان «وضعیت دیپ فیک 2020» نشان می‌دهد که شمار ویدیوهای مخزب دیپ فیک که تا دسامبر 2020 کشف شده است به بیش از 50 هزار می‌رسد. همچنین عنوان شده است که شمار ویدیوهای ساخته شده توسط متخصصان از تاریخ شروع این مطالعه در رسامبر 2018 تا دسامبر 2020 هر شش ماه یک بار دو برابر شده است.
منبع: خبرگزاری ایتنا

دکمه بازگشت به بالا