سریال خاتون
فناوری

سحابی هلال ماه

سحابی هلال ماه

 
این تصویر نتیجه همکاری سه دستگاه عکسبرداری نجومی است که توانسته‌اند این پرتره جالب از حباب کیهانی را ایجاد کنند. حاصل همکاری تلسکوپی آنها، عبارت بود از گردآوری بیش از ۳۰ ساعت داده‌تصویر باریک که نور را از اتم های هیدروژن و اکسیژن جدا می‌کرد. اتم‌های اکسیژن رنگ آبی-سبز ایجاد می‌کنند که اتفاقاً به نظر می‌رسد همین رنگ، حاوی جزئیات بسیار دقیقی از این پهنهٔ کیهانی باشد.
 
ستاره مرکزی سحابی NGC 6888 که در درون آن قابل مشاهده است و WR 136 نام دارد، در قالب یک ستاره از نوع Wolf-Rayet دسته‌بندی می‌شود. بخش بزرگی از جرم این ستاره از طریق بادهای شدید و سهمگین ستاره‌ای بیرون ریخته می‌شوند؛ به‌گونه‌ای که هر ده‌هزار سال، جرمی معادل با جرم خورشید را بیرون می‌دهد.
 
احتمالاً ساختارهای پیچیده این سحابی نتیجه فعل و انفعالات این باد شدید با مواد خارج‌شده در مرحله اولیه است. این ستاره در پایان عمر ستاره‌ای خود، در حال سوزاندن سوخت با سرعتی عجیب‌وغریب است و انتظار می‌رود که در نهایت، با انفجاری دیدنی و جذاب که مخصوص ابرنواخترهاست، خاموش شود.
 
منبع: خبرگزاری ایتنا

دکمه بازگشت به بالا