سریال خاتون
فناوری

نتایج تازه از آزمایش‌ها؛ وجود مواد شیمیایی سمی در غذای کودکان

مقادیر این مواد شیمیایی یافت شده بسیار کم بود اما به گفته دکتر Philip Landrigan، آرسنیک، سرب و سایر فلزات سنگین می‌تواند موجب پیشرفت بیماری‌های عصبی شود. وی افزود، این مقدار در سنین کم می‌تواند باعث بروز زودرس خطرات شود از همین رو نیاز به یک برخورد جدی دارد. 

برای مثال در یک نمونه از سرلاک برنج، مقدار آرسنیک یافت شده بیشتر از حد مجاز بود. از سوی دیگر برنج توانایی جذب این آرسنیک را دارد. به همین دلیل بهتر است از سایر غذاها مانند سرلاک جو استفاده کرد. 

چه غذایی برای کودکان بهتر است؟

استفاده از غذاهای بدون برنج مانند میان وعده‌ها و سرلاک‌های بدون برنج برای کودکان ایمن‌تر است. همچنین مصرف سبزیجات متنوع که حاوی مواد مغذی گوناگونی است به والدین توصیه می‌شود. به گفته دکتر Gina Posner، ما سال‌های متعددی است که به خانواده‌ها گوش زد می‌کنیم از سرلاک و مواد حاوی برنج برای کودکان خود استفاده نکنند زیرا مطالعات مختلف سطح‌های گوناگونی از آرسنیک را به ثبت رسانده است. همچنین افزود، تا حد ممکن استفاده از سبزیجات ریشه‌ای را به دلیل وجود ترکیبات سمی در خاک کاهش دهید. 

مواد ارگانیک نیز ممکن است سمی باشند

حتی غذاهای ارگانیک که بدون استفاده از مواد شیمیایی آماده شده است نیز از خطر این سموم در امان نیست. برای مثال استفاده از مواد بدست آمده از یک خاک آلوده می‌تواند آلوده شدن ماده غذایی شود. با این حال برخی شرکت‌ها با استفاده از راه کارهایی مانند استفاده از نیروی انسانی به جای ماشین یا خالص سازی در زیر آب سرد با فشار بالا،  تلاش در از بین بردن این مواد سمی از غذای کودکان دارند.

healthline.com

2121

منبع: خبر آنلاین

دکمه بازگشت به بالا